Gå til hoved indhold

Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Foreninger kan søge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Gentofte Kommune. Det kaldes også for § 18-midler.

Hvornår kan jeg søge?

Kommunen giver hvert år støtte til frivilligt socialt arbejde. Det sker efter servicelovens § 18.
Den bliver givet til organisationer, foreninger og andre, der udfører en frivillig indsats i kommunen.
Det kan fx være sociale caféer, pårørendegrupper eller telefonrådgivning.
Ansøgningsfristen er fredag den 17. november 2023.

Hent ansøgningsskema om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Ansøgningen skal sendes til: stabogudvikling@gentofte.dk

Hvem kan få tilskud?

Der kan være mange grunde til at søge om tilskud. Det er dog vigtigt, at pengene går til en frivillig social indsats.
Den kan fx være for ældre, borgere med handicap, misbrug eller psykisk sygdom. Den primære målgruppe kan også være flygtninge og indvandrere.
Indsatsen kan omfatte alt fra rådgivning og besøgstjenester til beboerklubber. Det kan også være selvhjælpsgrupper og sociale arrangementer.

I fordelingen af midler mellem de indkomne ansøgere lægges der vægt på:

 • antallet af brugere bosat i kommunen
 • aktiviteternes omfang.

Kriterier for at få tilskud

Ansøgere, der lever op til følgende kriterier, kan få støtte:

 • Aktiviteten skal foregå i regi af en organisation, forening eller formaliseret projekt.
 • Formålet med organisationen, foreningen eller projektet må ikke være at skabe overskud.
 • Organisationen, foreningen eller projektet må ikke være fastlagt af lovgivningen.
 • Organisationen, foreningen eller projektet skal være lokalt forankret. Der kan dispenseres herfra, såfremt der ikke findes et lokalt forankret tilbud af samme karakter i Gentofte Kommune.
 • Støtten skal ydes til aktiviteter med et socialt sigte.
 • Der kan ikke gives midler til politiske formål eller organisationer.
 • Der kan som udgangspunkt ikke ydes støtte til sygdomsbekæmpende foreninger, dog således at der efter konkret vurdering kan dispenseres herfra, såfremt der klart er tale om aktiviteter, der falder inden for tildelingskriterierne i øvrigt.
 • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag.
 • Støtten skal som hovedregel ydes til konkrete aktiviteter i modsætning til en forenings almindelige virke.
 • Støtten skal ydes uden at stille detaljerede krav til fx organisering og særlige udgiftstyper.

Rådgivning om tilskud til social arbejde

Vil du vide mere om dine muligheder for tilskud, kan du kontakte Jane Christensen på tlf.: 39 98 60 35.

Du kan også kontakte Frivilligcenter Gentofte, hvis du har brug for hjælp til en ansøgning.

Kontakt frivilligcenteret