Gå til hoved indhold

Tilladelse til at renovere kystbeskyttelse på Annasvej/Bengtasvej forlænges

Tilladelse til at renovere eksisterende kystbeskyttelse for enden af Annasvej/Bengtasvej, 2900 Hellerup, matr.nr. 7000di, Gentofte

Tilladelsens frist for færdiggørelse til ændring af kystbeskyttelse af 3. december 2021, forlænges frem til 1. december 2023, og der tillades at kystbeskyttelsesmurens topkote øges fra 2,0 m til 2,04 m.

Læs afgørelserne

Læs fristforlængelse af 24. november 2022

Læs tilladelse til renovering af kystbeskyttelse af 3. december 2021

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk