Gå til hoved indhold

Tilladelse til at ændre eksisterende kystbeskyttelse ved Sundvængets Vej- og Ejerlaug

Gentofte Kommune, Natur og Miljø har dags dato meddelt tilladelse til ændring af kystbeskyttelsen ved Sundvængets Vej- og Ejerlaug, 2900 Hellerup. Tilladelsen gælder renovering af kystbeskyttelsen på matr.nr. 33f og 22p, Gentofte.

Gentofte Kommune har meddelt tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Der er foretaget en screening i henhold til miljøvurdering (Lov om miljøvurdering LBK nr. 1976 af 27/10/2021) og vurderet, at projektet ikke kræver en miljøvurdering.

Det er desuden vurderet, at projektet ikke kræver en konsekvensvurdering i henhold til kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi kan oplyse, at projektet ikke vil finde sted i, eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Læs tilladelsen

Læs tilladelsen

Yderligere oplysninger

Spørgsmål kan rettes til Natur og Miljø på mail miljoe@Gentofte.dk  eller telefon 39980734.

Venligst henvis til sagsnummer GEO-2020-00807.