Gå til hoved indhold

Springvand på Ordrupgård er ikke omfattet af miljøvurderingsloven

Gentofte Kommune har den 19. juni 2023 afgjort, at etablering af springvand på Ordrupgård ikke er omfattet af miljøvurderingsloven.

Læs afgørelsen

Læs afgørelsen

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens, LBK nr. 4 af 3. januar 2023. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside og udløber dermed den 17. juli 2023.

Klagen skal indgives via Klageportalen.

Link til Klageportalen

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk