Gå til hoved indhold

Forslag til Støjhandlingsplan 2024

Forslaget er i offentlig høring fra den 21. marts 2024 til og med den 16. maj 2024.

Gentofte Kommune har fået kortlagt støjen fra vejene og på baggrund af denne udarbejdet et forslag til Støjhandlingsplan 2024. Handlingsplanen redegør for kommunens forskellige indsatser for at reducere støjen fra trafikken langs kommunens veje.

Høring af forslag til Støjhandlingsplan 2024

I henhold til EU-direktiv samt Miljøministeriets Støjbekendtgørelse er der en forpligtigelse til at kortlægge ekstern støj fra visse infrastrukturanlæg og fra trafikken i større, samlede byområder og på baggrund af denne kortlægning udarbejde en støjhandlingsplan.

Kortlægningen og støjhandlingsplanen skal i henhold til lovgivningen omfatte alle større veje, jernbaner og lufthavne i Danmark samt alle større samlede byområder med mere end 250.000 indbyggere. Gentofte Kommune har ansvaret for kortlægningen for trafikstøj fra kommunale veje.

Trafikstøjen fra veje i Gentofte Kommune er blevet kortlagt af Sweco Danmark og på baggrund af kortlægningen er Forslag til støjhandlingsplan 2024 udarbejdet. Kortlægningen er beregnet på baggrund af seneste foreliggende trafiktal (2022) og viser antallet af boliger og personer, belastet med et støjniveau højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 dB.

Forslaget til støjhandlingsplan 2024 omhandler følgende indsatser, hvoraf nogle er direkte støjreducerende, mens andre har en indirekte positiv virkning på støjen:

  • Trafiksanering – herunder hastighedsnedsættelse
  • Vedligeholdelse og udskiftning af asfalt
  • Kommunale byggerier, støjreducerende løsninger
  • Krav i lokalplanlægningen
  • Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og understøtte deling af køretøjer
  • Støjskærme
  • Tværkommunale samarbejder
  • Støjpulje
  • Nattestøj
  • Institutioner, støjreducerende løsninger

Handlingsplanen er en samlet plan, der beskriver, hvilke handlinger kommunen planlægger at gennemføre inden for en 5-årig periode for at forebygge og nedbringe støjen langs kommunens veje.

Beslutning

Gentofte Kommunalbestyrelse har den 18. marts 2024 enstemmigt vedtaget at sende forslag til Støjhandlingsplan 2024 i offentlig høring.

Indsend bemærkninger - Høringsfrist den 16. maj 2024

Har du bemærkninger til forslag til Støjhandlingsplan 2024, kan de indsendes senest den 16. maj 2024 via mail: plan-byg@gentofte.dk

Har du spørgsmål 

Har du spørgsmål, kan du kontakte plan-byg@gentofte.dk
eller planlægger Mette Melcher på metm@gentofte.dk