Gå til hoved indhold

Forslag til revideret restaurationsforskrift

Forskrift vedrørende miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer i Gentofte Kommune sendes i høring

Forskrift vedrørende miljøkrav ved indretning og drift af restaurationer i Gentofte Kommune sendes i offentlig høring i perioden fra den 5. oktober til den 19. oktober 2023.

Læs udkast til forskrift

Restaurationsforskrift

Vil du indgive høringssvar?

Du har mulighed for at komme med bemærkninger eller forslag til ændring af forskriften i høringsperioden. Eventuelle høringssvar skal være indsendt senest den 19. oktober 2023.

Du indgiver høringssvar ved at sende en mail med titlen ’høringssvar’ i mailens emnefeltet.

Dit høringssvar skal sendes til:

Natur og Miljø