Gå til hoved indhold

Borgerdialog om ny parkeringsorden - er afsluttet

Trafik- og parkeringsforhold kommer tæt på alles hverdag, og udfordringerne i en tætbebygget kommune er dilemmafyldte. Derfor inviterer Gentofte Kommune nu til dialog om den fremtidige parkeringskontrol.

Gentofte kommune modtager et stigende antal klager over ulovlige parkeringer, som i flere situationer udgør et trafiksikkerhedsmæssigt problem. Samtidig oplever mange borgere, at der er stor mangel på parkeringspladser, og at der er en meget begrænset parkeringskapacitet.

Der er flere modeller for, hvordan en kommune kan vælge at tilrettelægge en parkeringskontrol.

Ny parkeringsorden i Gentofte Kommune?

Den fremtidige parkeringsorden i Gentofte Kommune skal sætte rammerne for, hvilke parkeringsregler parkeringsvagterne skal have fokus på, hvor der primært skal udføres parkeringskontrol (hvis ikke det skal være i hele kommunen), og hvilke zoner med tidsbegrænset parkering, vi skal have.

Vi har udarbejdet fire scenarier for en mulig ny parkeringsorden i Gentofte Kommune. Scenarierne repræsenterer forskellige yderpunkter i forhold til omfanget af den kommunale parkeringskontrol. Der skal ikke nødvendigvis vælges mellem scenarierne, da løsningen også kan ligge et sted ind imellem.

Se de fire scenarier

Indgiv høringssvar 

Se grundigt på de fire scenarier, og giv din mening til kende.
Hvordan mener du, parkeringsordenen i Gentofte Kommune skal indrettes?
Hvilke udfordringer skal p-korpset særligt have fokus på, og i hvilke områder skal der primært udføres parkeringskontrol (hvis ikke hele kommunen)? Og hvad er din holdning til zoner med tidsbegrænset parkering?

Tidsfristen er afsluttet. 

Borgermøde

Den 18. april kl. 19-21 på Gentofte Rådhus kan du blive klogere på de fire parkeringsscenarier og fortælle de tilstedeværende lokalpolitikere, hvordan du mener, kommunen skal håndtere parkeringsspørgsmålet fremadrettet.

Tilmeld dig borgermødet  

Input fra høring og borgermøde bliver brugt til at udarbejde oplæg til politisk beslutning af en fremtidig parkeringsorden.