Gå til hoved indhold

Vision for dagtilbudsområdet

Vores børn i dagtilbud skal tilbydes de bedste rammer for trivsel, udvikling, læring og dannelse. Hvordan skal vi forme fremtidens dagtilbud, så de imødekommer vores fælles ambitioner for børnene?

Om opgaveudvalget

Vi arbejder med dagtilbud i et samfund, der er under forandring, og hvor kompleksiteten vokser hastigt og stiller nye krav til pædagogikken. For eksempel må vi forholde os til dét at være barn i en verden, hvor klimaet er under forandring og hvor teknologiudviklingen ruller stærkt. Samtidig oplever mange kommuner, at flere børn i dagtilbud har brug for en særlig indsats. Der er derfor behov for at skabe dagtilbud, med plads til forskellighed – og hvor børnene oplever glæden ved at deltage i gode fællesskaber, og tror på sig selv og verden, når de bevæger sig ind i voksenlivet.

Vi ved, at barnets første 1000 dage er afgørende for dets udvikling, trivsel og muligheder videre i livet. Hovedparten af danske småbørn tilbringer en væsentlig del af deres hverdag i dagtilbud. I Gentofte skal der være stærke dagtilbud med høj kvalitet. Vi vil skabe det bedste børneliv for de 0-6-årige og have dagtilbud med tryghed, nærvær, glæde og omsorg – og forudsigelige voksne, der skaber stærke relationer og rammer for leg og udvikling. Og sikre gode overgange fra hjemmet og sundhedsplejen til dagtilbud og videre i skolelivet.

Der er nu mulighed for at melde sin interesse for at deltage i et opgaveudvalg som skal komme med forslag til en ny vision for dagtilbudsområdet, som gennem stærke værdier, sætter retning for – og skaber billeder af en ønsket fremtid for dagtilbudsområdet.

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse, kan du læse mere om i kommissoriet for opgaveudvalget Vision for dagtilbudsområdet. Du finder det længere nede på siden.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar