Gå til hoved indhold

Sammen om alle unges trivsel - §17,stk. 4 udvalget

Udvalget skal med afsæt i En Ung Politik og strategien Sammen om unges trivsel have fokus på Gentofte Kommunes arbejde med at fremme trivsel og forebygge mistrivsel i ungelivet.

Om § 17, stk. 4 udvalget

Langt de fleste unge i Gentofte har det godt, men på nogle områder er der risiko for, at trivslen kommer under pres. Velkendte faktorer påvirker fortsat unges trivsel, men ungelivet udfordres også af nye, som kalder på andre tilgange til, hvordan vi skaber gode rammer for ungelivet.

For at skabe sammenhæng og fremdrift i arbejdet med alle unges trivsel skal udvalget løbende komme med anbefalinger for trivselsarbejdet til Kommunalbestyrelsen.

Udvalget skal med afsæt i En Ung Politik og strategien Sammen om unges trivsel have fokus på Gentofte Kommunes arbejde med at fremme trivsel og forebygge mistrivsel i ungelivet. Hovedvægten skal ligge på behovet for brede og tværgående indsatser målrettet alle unge uanset graden af trivsel. Der skal være opmærksomhed på at unges udsathed i dag blandt andet er præget af klassisk udsathed, der sameksisterer med en ny udsathed. Ny udsathed forstås i denne sammenhæng som et bredere kulturelt og socialt fænomen. Kulturelt kobler ny udsathed sig til forventnings- og præstationspres og strukturelt til tendenser som øget fokus på eksempelvis effektivisering, tidsoptimering, fremdrift og konkurrence samt unges brug af sociale medier.

Udvalgets arbejde påbegyndes primo fjerde kvartal 2023 og afsluttes fjerde kvartal 2025 med anbefaling til den nye Kommunalbestyrelse om, hvordan man fremadrettet kan organisere det politiske arbejde med unges trivsel.

Du kan læse mere om udvalgets arbejde i kommissoriet for §17, stk.4 udvalget – Sammen om alle unges trivsel herunder.

Du kan også orientere dig i Strategien for unges trivsel i Gentofte Kommune – sammen om unges trivsel, som du kan finde HER.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar