Gå til hoved indhold

Uddannelsesvejledning - unges frie uddannelsesvalg

Unge i Gentofte søger i høj grad ind på ungdomsuddannelser, men få vælger en erhvervsuddannelse. Hvad der skal til for at unge kan træffe et oplyst og selvstændigt uddannelsesvalg?

Om opgaveudvalget

Opgaveudvalget havde til opgave at formulere ideer og komme med anbefalinger som svar på udvalgets tre opgaver:

1. At komme med anbefalinger til, hvad der skal til for, at alle unge kan træffe et oplyst og selvstændigt uddannelsesvalg.

2. At udvikle ideer til, hvordan Gentofte Kommune kan nå målet om, at flere søger en erhvervsuddannelse.

3. At komme med anbefalinger til, hvordan forældre og professionelle omkring unge kan inddrages som et supplement til de eksisterende vejledningsaktiviteter.

 

Opgaveudvalgets ambition er, at alle unge skal kunne træffe så selvstændigt et uddannelsesvalg som muligt med udgangspunkt i den enkeltes personlige, faglige, praktiske og sociale kompetencer.


Med udgangspunkt i egne holdninger, livserfaringer og faglige oplæg, har opgaveudvalget derfor formuleret en række anbefalinger:

 • Støt unge i deres uddannelsesvalg med udgangspunkt i den enkeltes interesser, motivation og styrker
 • Italesæt de mange veje til gode liv og afdramatiser uddannelsesvalget
 • Fortsæt det gode arbejde med at give elever mulighed for at få erfaringer med praktiske fag
 • Styrk møder og oplevelser med erhvervsuddannelser
 • Etabler nye erhvervsrettede uddannelsesmuligheder i Gentofte Kommune
 • Understøt forældrene i deres ansvar for at tale med deres børn om de forskellige uddannelsesmuligheder
 • Giv de unge forbilleder, der har gået alternative veje
 • Sikrer et højt og ajourført vidensniveau om uddannelseslandskabet hos udskolingslærerne.Derudover peger opgaveudvalget ligeledes på en række ideer til konkrete indsatser i skoleåret 2023/24 og 2024/25 for at realisere anbefalingerne:

 • Give unge konkrete redskaber til at navigere i at træffe uddannelsesvalg
 • Undersøge muligheden for at etablere en erhvervsskole i Gentofte, eventuelt i samarbejde med gymnasierne
 • Opgradere SKILLS i Gentofte og indføre Mini-SKILLS
 • Styrke kommunikation og formidling – og starte den tidligere
 • Præsentere de unge for rollemodeller
 • Igangsætte, at udskolingslærerne systematisk tilføres ny viden om ungdomsuddannelser
 • Udvikle og kvalificere erhvervspraktikordningen i grundskolen inden for folkeskolelovens rammer
 • Igangsætte aktiviteter, der skal bidrage til styrkede møder og oplevelser med erhvervsuddannelser og deraf nye, autentiske fortællinger.

Udvalgets anbefalinger blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 19. juni 2023.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar