Gå til hoved indhold

Trafik - sikker i byen

I opgaveudvalget Trafik - sikker i byen var trafikadfærd i centrum - med fokus på at understøtte udviklingen af trafikanternes adfærd, gensidige respekt og hensyn til medtrafikanter.

Om opgaveudvalget

Kommunalbestyrelsen nedsatte i august 2015 opgaveudvalget Trafik – Sikker i byen med mandat til at komme med forslag til trafiksikkerhedsplan for 2017-2020.

Udvalget arbejdede med planen frem til den endelige vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2016.

Udgangspunktet for indsats var, at alle skulle tage mere ansvar og vise mere hensyn i trafikken - på kommunens veje og også allerede før, trafikanten bevæger sig ud i trafikken. For trafiksikkerhed er noget, vi giver til hinanden.

Planen fulgte den retning, der er udstukket i Gentofte Kommunes Trafikpolitik fra 2009. Trafiksikkerhed og fremkommelighed var gennemgående emner i trafikpolitikken.

Gentoftes trafiksikkerhedsplan for 2017-2020 havde fokus på at understøtte udviklingen af trafikanternes adfærd, gensidige respekt og hensyn til medtrafikanter med særligt fokus på følgende emner:

  • Trafikadfærd og hastighed
  • Fremtidens trafikant
  • Parkering
  • Cykeltrafik
  • Tilgængelighed

Vedtaget i kommunalbestyrelsen 30. maj 2016, punkt 2 side 4. Opdateret i 2021 med Trafiksikkerhedsplan 2021.

Trafiksikkerhedsplan 2021

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar