Gå til hoved indhold

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Kommunens digitale selvbetjeningsløsninger (pas, kørekort, vielse og samtykke) og dokumentboks til afhentning af fx nyt pas kan ikke anvendes fra fredag d. 24. marts kl. 18 til søndag d. 26. marts kl. 20 på grund af vedligeholdelse. Vi beklager ulejligheden. 

Ny svømmehal ved Kildeskovshallen

Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til et byggeprogram for at øge svømmehallens kapacitet.

Om opgaveudvalget

Kapaciteten i Gentofte Kommunes svømme- og varmvandsbassiner er i dag fuldt udnyttet. Der er ofte kø til bassinerne i spidsbelastningsperioder, og der er ventelister til svømmehold. Derfor er der afsat 120 mio. kr. til at øge kapaciteten i Kildeskovshallen ved etablering af et 25 meters bassin og et varmtvandsbassin med tilknyttede faciliteter.

Opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen bestod af fem politikere og ti borgere.
Arbejdet i opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen startede i november 2020, og opgaveudvalget afleverede deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2021.

Opgaveudvalget ”Ny svømmehal ved Kildeskovshallen” er inden for de givne rammer i kommissoriet kommet med anbefalinger til:

  • Hvad der ønskes etableret for de 120 mio.kr. som Kommunalbestyrelsen har afsat
  • Hvordan anlægget kan blive til størst mulig glæde for både nuværende og kommende brugere.
  • Hvordan der kan skabes sammenhæng med de øvrige faciliteter i Kildeskovshallen
  • Et byggeprogram, hvor der er indtænkt nye teknologiske muligheder og universelt design.
  • En prioritering af ønsker under hensyntagen til såvel økonomi som til fredningsmyndighedens krav.
  • Hvordan driftsforholdene for anlæggets medarbejdere kan tilrettelægges bedst muligt i forhold til økonomi og arbejdsmiljø.

 

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar