Gå til hoved indhold

Ny svømmehal ved Kildeskovshallen

Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til et byggeprogram for at øge svømmehallens kapacitet.

Om opgaveudvalget

Kapaciteten i Gentofte Kommunes svømme- og varmvandsbassiner er i dag fuldt udnyttet. Der er ofte kø til bassinerne i spidsbelastningsperioder, og der er ventelister til svømmehold. Derfor er der afsat 120 mio. kr. til at øge kapaciteten i Kildeskovshallen ved etablering af et 25 meters bassin og et varmtvandsbassin med tilknyttede faciliteter.

Opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen bestod af fem politikere og ti borgere.
Arbejdet i opgaveudvalget Ny svømmehal ved Kildeskovshallen startede i november 2020, og opgaveudvalget afleverede deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2021.

Opgaveudvalget ”Ny svømmehal ved Kildeskovshallen” er inden for de givne rammer i kommissoriet kommet med anbefalinger til:

  • Hvad der ønskes etableret for de 120 mio.kr. som Kommunalbestyrelsen har afsat
  • Hvordan anlægget kan blive til størst mulig glæde for både nuværende og kommende brugere.
  • Hvordan der kan skabes sammenhæng med de øvrige faciliteter i Kildeskovshallen
  • Et byggeprogram, hvor der er indtænkt nye teknologiske muligheder og universelt design.
  • En prioritering af ønsker under hensyntagen til såvel økonomi som til fredningsmyndighedens krav.
  • Hvordan driftsforholdene for anlæggets medarbejdere kan tilrettelægges bedst muligt i forhold til økonomi og arbejdsmiljø.

 

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar