Gå til hoved indhold

Fremtidens boligformer for seniorer

Opgaveudvalget ”Fremtidens boligformer for seniorer” skulle levere anbefalinger til, hvordan kommunen kunne fremme seniorers muligheder for at etablere sig i de boligformer, de måtte ønske.

Om opgaveudvalget

Det kunne være boliger, som fx vægter fællesskab, tryghed, livskvalitet og bæredygtige boliger, og som samtidig fremmer trivsel og flere gode leveår. Opgaveudvalget har fået øget viden om seniorers ønsker og behov i forhold til fremtidige boligformer.

Kommunalbestyrelsen har fået kendskab til, hvorledes kommunen kan fremme, at der etableres boligformer, som modvirker ensomhed og styrker livskvaliteten, og hvor der også nytænkes i samspillet mellem den private bolig og fælles faciliteter.

Formålet har været at afdække kommunens handlemuligheder for at kunne understøtte etableringen af alternative boformer for seniorer. Fx ved at beskrive seniorers ønsker og behov og hvilke barrierer der er.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar

Læs også