Gå til hoved indhold

En ny udskoling - MIT Campus Gentofte

Et opgaveudvalg med en overordnet ambition om at styrke elevernes fremtidsrettede kompetencer og gøre undervisningen mere virkelighedsnær har stillet forslag til fremtidens udskoling fra august 2019.

Om opgaveudvalget

Opgaveudvalget blev nedsat på baggrund af et politisk ønske om at påbegynde en udvikling af kommunens udskoling, der skulle sikre, at eleverne både dannes og uddannes til den fremtid, der venter dem. Udviklingen skulle adressere den nationale udfordring det er, at mange elever i udskolingen mister motivation og lyst til videre uddannelse.

Opgaveudvalget har arbejdet med at fremsætte forslag i forhold til:

  • Overordnede mål for fremtidens udskoling samt succeskriterier for udskolingen fra august 2019, med fokus på elevernes kompetencer

  • Den fremtidige organisering og struktur i udskolingen for både elever og medarbejdere, med blik for en optimering af ressourcerne

  • Processen i arbejdet med udviklingen af fremtidens udskoling.

 

Opgaveudvalgets forslag er blevet til på baggrund af frugtbare samtaler og bred involvering af både skoleledelser, skolebestyrelser, udskolingslærere, samarbejdspartnere – og ikke mindst eleverne selv, som dels har optaget tre pladser i opgaveudvalget, dels har deltaget i processen, blandt andet gennem interviews, åbne temamøder og dialogmøder.

Fælles for elevernes udsagn er ønsket om mere kreativitet, mere variation og flere valgmuligheder i udskolingsårene, men også et ønske om mere virkelighed og kendskab til den fremtid, der ligger foran dem.

Det er også blevet tydeligt, at tryghed er vigtigt, men at tryghed opleves forskelligt. Nogle oplever tryghed i det nære og kendte, mens andre oplever tryghed i tværgående interessefællesskaber, som eksempelvis de femårige udskolings- og gymnasieforløb. Eleverne giver også udtryk for stort præstationspres.

Opgaveudvalget har holdt 11 møder, hvoraf tre har været åbne temamøder. Derudover har opgaveudvalget haft to arbejdsgrupper og en enkelt skrivegruppe.

 

Opgaveudvalgets forslag

Opgaveudvalget har med Fremtidens udskoling stillet forslag om et særligt udskolings-DNA og et øget, forpligtende og udviklende samarbejde mellem skolerne, som skal understøtte udskolings-DNAet og den gradvise omstilling af udskolingerne.

Hertil stiller opgaveudvalget også forslag om processen i udviklingen af fremtidens udskoling, hvor opfølgning gennem handleplaner og løbende dialog skal sikre progression, og at skolerne når de opstillede mål, succeskriterier og aktivitetsmål.

Endelig stiller opgaveudvalget også forslag om etablering af forskellige værkstedsfaciliteter på Hellerupvej, som kan understøtte den ønskede udvikling.

 

Vedtaget i kommunalbestyrelsen oktober 2018, punkt 7, side 12.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar