Gå til hoved indhold

Boligsocial indsats

Ti principper og tiltag til inspiration er grundlag for den fremtidige boligsociale indsats, der skal understøtte en positiv udvikling i boligområder med tiltagende kulturelle og sociale udfordringer.

Om opgaveudvalget

Opgaveudvalget har udarbejdet anbefalinger til en sammenhængende og helhedsorienteret fremtidig indsats.

I Gentofte Kommune er der ca. 2.000 kommunale og almene familieboliger. Her er der en mangfoldig beboersammensætning, med familier og enlige.

Boligområderne, der er omdrejningspunktet for en kommunal boligsocial indsats, er kendetegnet ved at være forholdsvis små og placeret rundt om i kommunen.

Det hidtidige boligsociale arbejde har haft karakter af specifikke, konkrete tiltag i enkelte boligområder eller som en del af den socialpsykiatriske indsats.

I 2017- 2018 har ti borgere og fem politikere arbejdet sammen om sikre fundamentet og retningen for Gentofte Kommunes fremadrettede boligsociale indsats. Opgaveudvalget har holdt seks møder.

Derudover har opgaveudvalget haft en arbejdsgruppe med borgere og fagpersoner fra kommunen, som har mødtes to gange samt en skrivegruppe. Opgaveudvalget har desuden besøgt udvalgte boligområder i kommunen og talt med repræsentanter for beboerne.

 

Opgaveudvalgets anbefalinger

Opgaveudvalget har afleveret en samlet afrapportering om den Boligsociale indsats, der skal danne grundlag for kommunens fremtidige, helhedsorienterede arbejde på området.

Opgaveudvalget har bidraget med et overblik over udfordringer og behov for en boligsocial indsats samt 10 retningsanvisende principper for den fremtidige indsats. Dette er suppleret med forslag til tiltag og inspiration til det videre arbejde. Principperne handler bl.a om beboerdemokrati, det lokale engagement, nye fællesskaber og attraktive boligområder.

Den fremtidige boligsociale indsats skal i høj grad basere sig på samskabelse, med så bred en involvering af relevante aktører som muligt. Den skal bygge på dialog mellem borgere og kommunen, inddrage lokalsamfundet og lægge op til nye og etablerede samarbejder, fx med afdelingsbestyrelser i de almene familieboliger.

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen juni 2018, punkt 6, side 10. 

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar