Gentofte er frikommune

Gentofte Kommune afprøver nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde i et frikommunenetværk med Gladsaxe og Rudersdal som en del af Frikommuneforsøg II 2016-2020.

Frikommuneforsøget blev sat i gang af Regeringen og KL for give kommunerne mulighed for at afprøve helt nye måder at løse opgaverne på, ved at fritage udvalgte kommuner for love og regler, der gælder i dag. 44 kommuner fordelt på otte frikommunenetværk deltager i Frikommuneforsøg II, der løber fra 2016 til ultimo 2021.

”Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde” er overskriften for frikommunenetværket bestående af Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal kommuner, hvor Herlev-Gentofte Hospital og alment praktiserende læger er vigtige samarbejdspartnere.

Visionen for vores forsøg på det somatiske akutområde er, at kommuner, praktiserende læger og hospital i et tæt samarbejde skaber sammenhængende forløb for borgere og patienter. Målgruppen er ældre medicinske patienter og borgere med kroniske sygdomme, som har brug for akut hjælp til kronisk som akut opstået sygdom. Og visionen er, at borgerne får den akutte hjælp på en måde, der sikrer at de får den fornødne pleje og behandling enten i hjemmet eller på kommunale institutioner, og at unødige indlæggelser samtidig undgås.

De tre kommuner har fået lov at afprøve leveringen af hjemmesygeplejeydelser på nye måder. Til dette har vi skabt en ny organisatorisk ramme for tværkommunale akutfunktioner i tæt samarbejde med almen praksis, hospital og 1813. Akutfunktionen leverer ydelser til borgere i alle tre kommuner og blev sat i drift medio 2018.

Fakta om frikommuneforsøg II 2016-2020

  • Udspringer af Økonomiaftale 2016 mellem Regeringen og KL.
  • Formålet er at få ny viden og praktiske erfaringer, der skal bane vejen for bedre opgaveløsning gennem effektiviseringer, regelforenklinger og bedre styring i alle kommuner.
  • Forsøgene må ikke være i strid med Grundloven, EU-regler, give kommunerne økonomiske fordele på bekostning af andre eller bryde med borgernes retssikkerhed.