Teknik- og Miljøudvalgets medlemmer

Liste over personer

Karen Riis Kjølbye

Karen Riis Kjølbye

Det Konservative Folkeparti (C)

Specialkonsulent

Udvalgsposter

 • Formand Teknik- og Miljøudvalget
 • Medlem Bygnings- og Arkitekturudvalget
 • Medlem Økonomiudvalget
Kristine Kryger

Kristine Kryger

Det Radikale Venstre (B)

Seniorrådgiver

Udvalgsposter

 • Næstformand Teknik- og Miljøudvalget
 • Medlem Økonomiudvalget
 • Medlem Skoleudvalget
Niels Lund

Niels Lund

Det Konservative Folkeparti (C)

Forebyggelseschef

Udvalgsposter

 • Medlem Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget
 • Medlem Teknik- og Miljøudvalget
 • Medlem Børneudvalget
 • Medlem Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Marianne Zangenberg

Marianne Zangenberg

Det Konservative Folkeparti (C)

Frisør

Udvalgsposter

 • Formand Bygnings- og Arkitekturudvalget
 • Medlem Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
 • Medlem Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget
 • Medlem Teknik- og Miljøudvalget
Jesper Kamp Nielsen

Jesper Kamp Nielsen

Det Konservative Folkeparti (C)

cand.polyt.

Udvalgsposter

 • Næstformand Bygnings- og Arkitekturudvalget
 • Medlem Teknik- og Miljøudvalget
 • Medlem Børneudvalget
Søren B. Heisel

Søren B. Heisel

Socialdemokratiet (A)

Forbundssekretær, 1. Viceborgmester

Udvalgsposter

 • Formand Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
 • Næstformand Økonomiudvalget
 • Medlem Teknik- og Miljøudvalget
Brigitta Rick

Brigitta Rick

Socialistisk Folkeparti (F)

Specialkonsulent/Fagkonsulent

Udvalgsposter

 • Medlem Børneudvalget
 • Medlem Økonomiudvalget
 • Medlem Teknik- og Miljøudvalget