Ledsageordning - din støtte uden for hjemmet

Har du behov for hjælp, når du vil være aktiv uden for hjemmet? En ledsager sørger for, at du kan komme rundt til fritidsaktiviteter, biografbesøg, besøg til familie og venner, indkøb og meget mere.

Har du et handicap, der betyder, at du ikke kan færdes alene uden for hjemmet, og er du mellem 16-67 år eller endnu ikke folkepensionist? Så kan du søge kommunen om at blive ledsaget i op til 15 timer om måneden.

Ledsageordningen kan du bruge, hvis du f.eks.:

  • er svært bevægelseshæmmet
  • færdes i kørestol
  • er blind
  • er stærkt svagtseende
  • har en hjerneskade

Ledsageordningen gør, at du kan få op til 15 timers ledsagelse om måneden. Du har også mulighed for at spare timer sammen inden for en periode på 6 måneder. Har du fået ledsageordningen tildelt, inden du fylder 67 år, kan du fortsat benytte ordningen, efter du er fyldt 67 år.

Hvad kan en ledsager? 

En ledsager hjælper dig til at kunne deltage aktivt i kultur- og samfundsliv. Det kan eksempelvis ledsagelse til:

  • Teater
  • Biograf
  • Museum
  • Foredrag
  • Skovtur

Ledsageren følger med dig og hjælper dig med kørestol og andre ganghjælpemidler, billetter, overtøj, mad og eventuelt toiletbesøg. Du har også mulighed for at tage en ledsager med på rejse til udlandet.

Hvor skal jeg henvende mig?

Ønsker du at ansøge om en ledsageordning, kan du udfylde skemaet ansøgning om ledsagelse og sende det til Social og Handicap Myndighed. Se kontaktoplysninger nederst på siden. Du kan forvente at få svar på din ansøgning indenfor 30 arbejdsdage. Det er Bruger-Hjælper Formidlingen, der formidler ledsageordningen for dig, hvis du får en ledsageordning bevilliget af Gentofte Kommune.

Lovgrundlag

Du kan læse lovgrundlaget for ledsagerordning for voksne i Servicelovens § 97, kapitel 16.

Økonomi

Lønnen til din ledsager afholdes af Gentofte Kommune. Hvis du ønsker at tage din ledsager med i biografen, til koncert eller lignende, skal du selv dække omkostningerne. Det gælder også udgifter til ledsagers transport. Der er dog mulighed for at søge om et årligt tilskud, som skal dække din ledsagers udgifter. Beløbet bliver udbetalt én gang årligt på baggrund af de sandsynliggjorte merudgifter.