Gå til hoved indhold

Type af vejarbejde

  • Fortove

Seneste nyt om vejarbejdet

Fortovene på Norasvej og Noras Sidevej skal renoveres som en del af et større renoveringsarbejde på vejene. De nye fortove udføres som eksisterende Gentofte standardfortov med 2 rækker fliser med chausséstensbort imellem fliserne som ledelinje og chaussésten i forkant og ved adgange.