Gå til hoved indhold

Gentofte Kommune har udviklet et forslag til ”Klimaplan 2050 – hele Gentoftes vej mod klimaneutralitet og klimarobusthed”. Forslaget er i høring fra den 2. maj til den 26. juni 2022.

Klimaplanen sætter retningen for kommunens vej hen imod klimaneutralitet og klimarobusthed. Klimaplanen understøttes af øvrige vedtagne planer og politikker som Fjernvarmeudbygningsplan, Energihandlingsplan, Trafiksikkerhedsplan, Affaldsplan, Udbuds- og indkøbspolitik, Spildevandsplan (er i høring frem til den 30. maj 2022), Grøn strukturplan samt anbefalinger fra opgaveudvalget FN’s Verdensmål i Gentofte og opgaveudvalget Fremtidens Transport. Dertil kommer en række nye mål og tiltag, der vedtages med Klimaplan 2050.

Klimaplanen er en helhedsorienteret plan. Den formidler både allerede vedtagne mål, men også nye mål og tiltag indenfor fem temaer om:

  • Grøn energi
  • Bæredygtig mobilitet
  • Cirkulær økonomi
  • Bæredygtig dannelse
  • Klimatilpasning og natur.

Foruden klimaplanen, der rækker frem mod 2050, har kommunen udarbejdet to klimahandleplaner for henholdsvis klimaneutralitet (forebyggelse og reduktion af CO2) og klimarobusthed (klimatilpasning, kystsikring og natur). Klimahandleplanerne beskriver klimaplanens konkrete tiltag i perioden 2022-2024.

Du kan give dit input til klimaplanen under den offentlige høring, der løber fra den 2. maj 2022 til 26. juni 2022. Kommunalbestyrelsen opfordrer borgere, foreninger og virksomheder til give høringssvar, så klimaplanen bliver så stærk en samlet plan for Gentofte som muligt. De indkomne forslag og synspunkter vil indgå i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag om den endelige vedtagelse af Klimaplan 2050.

Du kan finde mere information om Klimaplan 2050 på Gentofte.dk/klimaplan


Høringsaktiviteter


Inspirationsmøde den 31. maj

Den 31. maj kan komme til inspirationsmøde om høje energipriser, energibesparelser og Gentofte Kommunes Klimaplan 2050 på Dyssegård Bibliotek. Læs mere om inspirationsmødet på bibliotekets hjemmeside 


Borgermøde den 2. juni

Den 2. juni 19-21 på Gentofte Rådhus kan du blive klogere på Klimaplan 2050 og fortælle dine lokalpolitikere, hvordan du mener, planen kan blive endnu bedre. På borgermødet kan du også få gode råd og inspiration til, hvad du selv kan gøre med alt fra energibesparelser til biodiverse haver.

Alle er velkomne til mødet, men tilmeld dig gerne på klimaplan@gentofte.dk


Fyraftensmøde for virksomheder den 22. juni

Gentofte Kommune inviterer til fyraftensmøde for virksomheder i Gentofte i anledning af, at Gentoftes ambitiøse Klimaplan 2050 er i høring. Det er lokalt at virksomheders, borgeres, foreningers og kommunens klimaindsats kan gøre en stor forskel. Din virksomhed kan fx bidrage til klimaindsatsen ved at energirenovere, indkøbe med en bæredygtig balance, understøtte grønne transportvalg eller ved dialog og handling med andre lokale virksomheder.

Mødet foregår på Gentofte Rådhus den 22. juni kl. 17-18.15.

Tilmelding er nødvendig og skal foregå senest den 17. juni via klimaplan@gentofte.dk