Gå til hoved indhold

Forlænget tilladelse til midlertidig udledning af lænsevand i forbindelse med etablering af Kysthus 3, Tuborg Syd.

Forlænget tilladelse til midlertidig udledning af lænsevand i forbindelse med etablering af Kysthus 3, Tuborg Syd, klagefrist 30. januar 2023.


Gentofte Kommune har d. 30. december 2022 meddelt forlænget tilladelse til midlertidig udledning af lænsevand fra tørholdelse af byggefelt i forbindelse med etablering af Kysthus 3, Tuborg Syd. Udledningen sker via dykket udløb til Øresund.

Tilladelse til udledning meddeles i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om Miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19. januar 2022. Den midlertidige udledningstilladelse meddeles på en række vilkår.

Klagevejledning

Gentofte Kommunes afgørelse kan påklages til Nævnenes Hus. Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er offentliggjort på Gentofte Kommunes hjemmeside. Klagen skal være indgivet senest den 30. januar 2023.
Se yderligere klagevejledning i tilladelsen. 

Søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene, jf. § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse.
Evt. retssag skal anlægges senest 2. juli 2023. Hvis afgørelsen er påklaget til Nævnets Hus, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter Nævnets Hus’ afgørelse foreligger.

Læs tilladelsen

Forlængelse af midlertidig tilladelse til udledning af vand fra byggegrube til Kysthus 3, Tuborg Syd.

Yderligere oplysninger


Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk