Gå til hoved indhold

Fast overdækning over tennisbane på HIK er ikke omfattet af miljøvurderingsloven

Gentofte Kommune har den 9. februar 2024 afgjort, at etablering af ny fast overdækning over tennisbane på HIK ikke er omfattet af miljøvurderingsloven

Læs afgørelsen

Læs afgørelsen

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens, LBK nr. 4 af 3. januar 2023. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort på kommunens hjemmeside og udløber dermed den 8. marts.

Klagen skal indgives via Klageportalen.

Link til Klageportalen

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk