Gå til hoved indhold

Ansøgning om renovering og forhøjelse af kystbeskyttelsesmur på Sigridsvej

Gentofte Kommune har modtaget ansøgning om ændring af kystbeskyttelse.

Gentofte Kommune, Natur og Miljø, har modtaget ansøgning om ændring af kystbeskyttelse for enden af vejmatriklen på Sigridsvej, 2900 Hellerup. Ansøgningen gælder renovering af kystbeskyttelsen mod Øresund på matr. 7000di, Maglegård.

Gentofte Kommune behandler ansøgningen efter kystbeskyttelseslovens § 3, stk. 1, (LBK nr. 705 af 29/05/2020).

Vi foretager derudover en screening ift. miljøvurdering (Lov om miljøvurdering LBK nr. 1976 af 27/10/2021) og skal samtidig vurdere, om der skal udarbejdes en konsekvensvurdering i henhold til kysthabitatbekendtgørelsen (BEK nr. 654 af 19/05/2020).

Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt ikke vil finde sted i eller i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder.

Spørgsmål eller bemærkninger til ansøgningen kan rettes til Natur og Miljø senest den 13. september 2023.

NB! Høringsfrist er forlænget til den 20. september 2023.

Se ansøgningsmaterialet

Ansøgning

Bilag

 

Yderligere oplysninger

Ring eller skriv til Natur og Miljø:

Tlf. 39 98 85 75

E-mail: miljo@gentofte.dk