Gå til hoved indhold

Økonomiudvalget

Udvalget har det overordnede ansvar for kommunens økonomi og budgetter.

Om udvalget

Økonomiudvalget har ni medlemmer, og borgmesteren er formand for udvalget. 

Økonomiudvalget har ansvar for:

 • Udarbejde budgetforslag, løbende opfølgning og endeligt regnskab til Kommunalbestyrelsen
 • Udarbejde forslag til ‘Regler for Økonomistyring’ til Kommunalbestyrelsen 
 • Køb og salg af fast ejendom
 • Ansvar for kommunens lånoptagelse
 • Tilsyn med økonomi og administration
 • Ansvaret for løn- og personaleforhold
 • Udarbejde kommune- og lokalplaner
 • Drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger
 • Ansvar for kommunens bygge- og anlægsarbejder
 • Boligplacering af flygtninge
 • Sikre fokus på innovation
 • Sikre fokus på IT og Digitalisering
 • Ansvar for beredskabet

For at sikre den tværgående, helhedsorienterede og langsigtede udvikling af udvalgets område har Økonomiudvalget valgt at arbejde med en række mål i valgperioden. Læs mere om dem nedenfor.

Mål for Økonomiudvalget 2022-25