Gå til hoved indhold

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Udvalget varetager opgaver i forhold til kultur, idræt, turisme og kommunens ungeindsats.

Om udvalget

Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget har syv medlemmer.

Udvalgets kerneområder er:

  • Kultur- og bibliotekstilbud
  • Idræts- og fritidstilbud
  • Folkeoplysning
  • Turisme
  • De tværgående ungeindsatser, herunder ungdomsskolen og fritidstilbuddene til unge.

Udvalget inddrager borgerne i sit arbejde, fx ved at foreslå at der nedsættes opgaveudvalg i forbindelse med relevante politikformulerende forløb.

For at sikre den tværgående, helhedsorienterede og langsigtede udvikling af udvalgets område, har Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget valgt at arbejde med en række mål i valgperioden. Læs mere om dem nedenfor.

Mål for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 2022-25