Gå til hoved indhold

Byplanudvalget

Udvalget varetager opgaver vedrørende byggeri, arkitektur, byrum, lokalplaner m.m.

Om udvalget

Byplanudvalget har syv medlemmer, og udvalget varetager opgaver vedrørende det bebyggelsesmæssige område.

Byplanudvalget beskæftiger sig med:

  • Administration af sager i relation til byggelovgivningen og bygningsreglementet
  • Administration af godkendte lokalplaner i relation til konkrete byggesager
  • Principielle spørgsmål vedrørende byggesagsområdet
  • Opgaver vedrørende byrum, arkitektur og detailhandel
  • Opgaver vedrørende byfornyelse og fredning
  • Servitutter og deklarationer
  • Administration af lovgivningen af statslig og kommunal støtte til byggeri
  • Administration af boliglovgivningen i det omfang den ikke er henlagt under et særligt nævn
  • Borgerdialog i forbindelse med udvalgets sager.