Gå til hoved indhold

Vision for skoleområdet

Eleverne i vores folkeskoler skal have de bedste rammer for læring, trivsel, udvikling og dannelse. Hvordan former vi fremtidens skoler, så de imødekommer vores fælles ambitioner for børn og unge?

Om opgaveudvalget

Vi driver skole i et samfund, der er under forandring. Fx påvirker globalisering, klimaudfordringer og digitalisering det, som er vigtigt for eleverne at lære i skolen, og det har betydning for måden, vi er sammen på i fællesskaber i og omkring skolen. Både blandt elever og blandt de professionelle voksne og forældre, der omgiver dem. Teknologiens udvikling og behovet for at forstå den bliver stadigt vigtigere. Arbejdsmarkedets krav og udfordringer forplanter sig i nye forventninger til skolerne, til eleverne og deres præstationer og til elevernes forældre.

Eleverne i Gentofte Kommune har det generelt godt, de klarer sig godt og er generelt glade for at gå i skole, fritidsordning (GFO) og fritidscenter (FC). Samtidig ser vi, at fx acceleration, præstation og psykologisering, samt sociale medier, udfordrer trivslen blandt elever, ligesom overgange i børne- og ungdomslivet kan skabe sårbarhed. Nogle børn og unge oplever sig i udsatte positioner på måder, vi ikke tidligere har set.

Der er nu mulighed for at melde sin interesse for at deltage i et opgaveudvalg, som skal komme med forslag til en ny vision for skoleområdet, som gennem stærke værdier sætter retning for og skaber billeder af en ønskværdig fremtid for skoleområdet i Gentofte.

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse, kan du læse mere om i kommissoriet for opgaveudvalget Vision for skoleområdet. Du finder det længere nede på siden.

Spørgsmål og svar

Vil du vide mere?