Gå til hoved indhold

Udvikling af Jægersborg-Ibstrup Torv lokalcenter

Hvordan skaber og former vi et levende Jægersborg-Ibstrup Torv? Et sted, som både nu og i fremtiden lever op til vores vision om, at byrum skal være rammer om fællesskaber og gode oplevelser for alle.

Om opgaveudvalget

Gentofte Kommune arbejder løbende med at udvikle byens rum til gavn for borgernes livskvalitet. Målet er at skabe byrum, som er tilgængelig for alle og samtidig opfylder en bred vifte af behov. Vores måde at bruge byens rum på ændrer sig imidlertid over tid. Nye grupper af brugere opstår, andre grupper får ændrede behov, og byrummene skal derfor løbende tilpasses efter borgernes og brugernes skiftende behov.

I tæt samspil med lokalområdets borgere, lokale interessenter, erhvervsdrivende og kulturliv skal Opgaveudvalget Jægersborg/Ibstrup Torv lokalcenter identificere behov for og ønsker til forbedringer af Jægersborg/Ibstrup Torv lokalcenter. Opgaven er derefter både at skabe en vision for byrummet, som tager hensyn til fremtidige behov og krav, og at udarbejde en række konkrete forslag, der forbedrer og forskønner området og som relativt nemt kan gennemføres.

Opgaveudvalget skal tage højde for, at udviklingen af byrummet:

  • Understøtter den lokale identitet, herunder områdets særlige kulturarv, æstetik og oplevelsesværdier, og øge mulighederne for bevægelse til fremme af sundhed
  • Bidrager til den grønne omstilling og udføres med tanke på god arkitektur og høj æstetik - I det omfang det er muligt
  • Skaber en øget værdi både for det nære by- og butiksliv og for kommunen som sådan
  • Fortsat skal være bymæssigt funktionelt, herunder indgå i en samlet løsning af trafik- og parkeringsforhold i lokalområdet.

Et tilsvarende opgaveudvalg er nedsat for Vangede bydelscenter, og de to opgaveudvalg kan planlægge arbejdet, så eventuelle sammenfaldende problemstillinger kan behandles på fællesmøder.

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse, kan du læse mere om i kommissoriet for opgaveudvalget Jægersborg/Ibstrup Torv lokalcenter. Du finder det længere nede på siden.

Spørgsmål og svar

Vil du vide mere?