Gå til hoved indhold

Ny sundhedspolitik

Sundhed og trivsel er afgørende for mennesker i alle livets faser. Hvordan skaber vi sammen retningen for Gentofte Kommunes nye sundhedspolitik og de bedste rammer for forebyggelse og sundhedsfremme?

Om opgaveudvalget

Om opgaveudvalget

Det samlede sundhedsvæsen er under stigende pres. Som helhed lever befolkningen længere end tidligere generationer gjorde, og samtidig har flere dårlig mental sundhed, ligesom flere får kroniske sygdomme. Mange af de sygdomme, der fører til behov for ydelser i såvel det nære som det øvrige sundhedsvæsen, er livsstilsbetingede og kan derfor i nogen grad forebygges.

Forebyggelse og sundhedsfremme tænkes ind i mange forskellige kommunale arenaer og tilbud, som borgerne færdes i eller kan få behov for at benytte. Fra almene tilbud som daginstitutioner, skoler og fritidstilbud til specialiserede tilbud på social- og sundhedsområdet, i kultur- og fritidslivet og i byens rum og naturen. Det bidrager til at skabe sunde rammer for alle borgere. Men sundhed skaber vi også sammen, og civilsamfundet spiller derfor en afgørende rolle, når vi skal lykkes med det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Gentofte Kommune.

Nogle grupper af borgere rammes oftere af sygdom, bliver tidligere syge og mærker større konsekvenser af sygdom og har en kortere levetid. Men der er potentiale for at skabe mere lighed i sundhed blandt andet ved målrettede indsatser og med fokus på de faktorer, som fremmer sundhed og trivsel.

Opgaveudvalget skal komme med anbefalinger til, hvordan vi sammen skaber de bedste rammer for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Gentofte Kommune og dermed fremmer livskvalitet og sundhed for alle borgere.

De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse, kan du læse mere om i kommissoriet for opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik. Du finder det længere nede på siden.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar