Gå til hoved indhold

Værdighedspolitik

Den nye værdighedspolitik har "hverdagen" som omdrejningspunkt for ældres ret til et værdigt liv.

Om opgaveudvalget

Alle ældre har ret til et værdigt liv, også selvom man har mistet en del af sine kompetencer og har brug for hjælp. Sådan står der i indledningen til den nye værdighedspolitik, som blev vedtaget den 20. juni 2016 af kommunalbestyrelsen.

Politikken tager afsæt i ”ældrelivet”, der leves i Gentofte Kommune i dag, med udgangspunkt i de fem obligatoriske emner, som Sundheds- og ældreministeriet har meldt ud:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet
  • Tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • Mad og ernæring
  • En værdig død

Overordnet er et værdigt ældreliv:

  • at bevare retten til at være sig selv og få støtte til at kunne blive ved med at være sig selv
  • at kunne leve sit liv efter de holdninger og præferencer, man altid har haft
  • at blive mødt med respekt og anerkendelse, som det menneske man er, med de muligheder og begrænsninger det indebærer
  • at blive mødt som et helt menneske, og ikke kun i forhold til de opgaver man skal have hjælp til.

Værdighedspolitikken i Gentofte Kommune blev skabt på baggrund af en proces, der var kendetegnet ved dialog, inddragelse og samskabelse blandt en bred vifte af borgere og medarbejdere i kommunen.

Vedtaget i kommunalbestyrelsen 20. juni 2016, punkt 2 side 3.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar