Gå til hoved indhold

Unges trivsel - sammen og hver for sig

Unge oplever høje forventninger og præstationskrav. Læs om hvordan vi kan støtte, styrke og udfordre unge i at balancere præstations- og perfekthedskulturen i Gentofte Kommune.

Om opgaveudvalget

Om anbefalingerne

Langt de fleste unge i Gentofte oplever at have et godt ungeliv. De er ambitiøse med deres uddannelse, fritid, omgangskreds og sig selv.

Rapporten Ungdomsprofil 2020 – Gentofte Kommune, udarbejdet af Center for ungdomsforskning viser, at hovedparten af unge trives, men peger samtidig på, at der er en tendens til, at trivslen er under pres, b.la. fordi unges egne høje forventninger, kombineret med samfundets, de voksnes og venners høje forventninger, udfordrer deres fællesskaber og gør dem usikre på, om de er gode nok – uanset om hvor godt de præsterer, og er med til at skabe grobund for mistrivsel blandt unge.

Opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig har derfor formuleret en række anbefalinger til, hvordan vi sammen kan støtte, styrke og udfordre unge i at balancere præstations- og perfekthedskulturen i Gentofte Kommune.

Anbefalingerne er både henvendt til voksne omkring unge¸ heriblandt politikere, forvaltninger, skoler, ungdomsuddannelser, forældre, kultur- og fritidstilbud og de unge selv, da unges trivsel er et fælles ansvar.

Anbefalingerne er bygget op om fem målsætninger, som skal sikre:

  • Plads til at træffe egne valg
  • Rum til at lære, udvikle og øve sig
  • Rammer for venskaber
  • Styrke i forskellighed
  • Mange veje til gode liv


Hver målsætning er uddybet med de primære udfordringer for målsætningens område. Yderligere medfølger en oversigt over indikatorer for, hvornår vi er på rette vej med målsætningen.

En indikator kan fx være:

  • Unge mærker, at de har evnen til at prioritere og vælge til og fra.

  • Voksne omkring unge skaber et balanceret fokus på både proces og præstation.

  • Voksne omkring unge støtter, styrker og udfordrer unge til at skabe og vedligeholde robuste fællesskaber, hvor alle gør deres bedste for at være en god ven.

  • Unge oplever tydelige rammer for, hvornår de er i mål og har gjort det godt nok.

  • Unge møder forskellige fortællinger om gode liv.


Til hver målsætning findes også inspiration til sammen at udforske relevante emner gennem spørgsmål til refleksion og dialog samt inspiration til ideer til handling.

Anbefalingerne indeholder også et trivselskompas, som kan bruges af alle aktører, når indsatser skal udvikles, kvalificeres, prioriteres og igangsættes.Om opgaveudvalget


Opgaveudvalget har undervejs afholdt otte møder, hvor de har fået viden og perspektiver fra forskere og fageksperter, podcast og kunstnere.

Relevante medarbejdere, ledere, chefer og råd er løbende blevet inddraget for at kvalificere deres arbejde.

Der har været nedsat fem arbejdsgrupper, afholdt en konference og en minicamp, hvor mere end 300 unge, forældre, fag- og videnspersoner samt andre interesserede borgere har deltaget.

Opgaveudvalget har i disse sammenhænge testet deres antagelser og på den måde styrket deres arbejde.

Udvalget har arbejdet fra september 2021 til maj 2022. Udvalgets anbefalinger blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar