Gå til hoved indhold

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Over sommeren kan der forekomme længere ventetider i Borgservice og i Kontakcentret.

Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse

Ny Sundhedspolitik blev til 'Sundhed i Gentofte - Borgerrettet forebyggelse 2017-2024'. Strategien har en vision om, at skabe livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune.

Om opgaveudvalget

Kommunalbestyrelsen nedsatte i august 2015 opgaveudvalget Ny Sundhedspolitik. Opgaveudvalget skulle udarbejde et forslag til en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024.

Opgaveudvalgets opgave har været at:

 • Tage afsæt i den eksisterende sundhedspolitik, den regionale sundhedsprofil og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

 • Have fokus på kost, rygning, alkohol, motion, stofmisbrug og mental sundhed.

 • Vurdere, i hvilken sammenhæng civilsamfundet og frivillige kan inviteres til at bidrage til forebyggelsesindsatserne, og i hvilket omfang velfærdsteknologiske løsninger og nudging-strategier med fordel ville kunne bringes i anvendelse.

 • Udarbejde et forslag til vision, ramme, mål og indsatsområder for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune.
  Resultatet af opgaveudvalgets arbejde er en samlet strategi for den borgerrettede forebyggelse i Gentofte Kommune for perioden 2017-2024, samt et notat, der beskriver baggrund og fokusområder for strategien.

For at sikre at Gentofte Kommune altid arbejder frem mod vision har opgaveudvalget formuleret seks principper, der skal danne fundamentet for sundhedsarbejdet i Gentofte Kommune:

 • Sundhed for alle
 • Ansvar for egen sundhed
 • Sunde valg skal være lette
 • Fokus på mental sundhed
 • Lokalinddragelse og partnerskaber
 • Udnyttelse af it og ny teknologi

 

Vedtaget i kommunalbestyrelsen 27. november 2016, punkt 9 side 14.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar