Gå til hoved indhold

Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling

Gentofte Kommune har videreudviklet kommunens vision for Sundhed i Gentofte - borgerrettet behandling, som blev formuleret i samarbejde mellem borgere og politikere.

Om opgaveudvalget

Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling er kommunens indsats for kronisk syge, indsatsen for at forebygge forværring af sygdom, forhindre komplikationer og tilbagefald, samt for rehabilitering, behandling og opfølgning efter udskrivelse.

Det spiller ind i Gentoftes vision for arbejdet med forebyggelse, rehabilitering og pleje: ”Vi vil et nært sundhedsvæsen, der på bedste måde understøtter borgernes muligheder for at forblive selvhjulpne, uafhængige af kommunal hjælp og leve et sundt liv”.

Hvad har Opgaveudvalget for Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling arbejdet med?

Opgaveudvalget skulle via bred involvering sætte fokus på den borgerrettede behandling i kommunen, og hvordan den skal udvikle sig. Opgaveudvalget arbejdede med visionen og målsætningen for kommunens rolle i det nære sundhedsvæsen. Arbejdet kom rundt om fem centrale temaer:

  • Sammenhængende forløb for borgerne
  • Tilgængelighed til sundhedstilbud for borgerne
  • Kommunikation til borgerne
  • Egenomsorg og mestring
  • Teknologiske og digitale løsninger.


Ny politik for Borgerrettet Behandling

Resultat af opgaveudvalgets arbejde er den nye politik for borgerrettet behandling, som under overskriften "Flere gode leveår for borgerne" har seks strategiske målsætninger for sundhedsarbejdet.

 

Modtaget i Kommunalbestyrelsen september 2017, punkt 19, side 30. 

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar