Gå til hoved indhold

Specialundervisning på skoleområdet

Alle børn og unge skal opleve glæden ved at deltage i mangfoldige fællesskaber.

Om opgaveudvalget

Med styrkede fællesskaber skal folkeskolen så vidt muligt forblive rammen om børn og unges hverdagsliv – også for børn og unge med særlige behov.

Et opgaveudvalg har sat spot på de dilemmaer, der kan udfordre fællesskaberne i skolen, som så vidt muligt forblive rammen om børn og unges hverdagsliv, og om udviklingen af børne- og ungemiljøer med fokus på læring, trivsel, nærhed og deltagelsesmuligheder.

Det forudsætter, at vi bliver endnu bedre til at fordre, skabe og nære de succesfulde fællesskaber i folkeskolen, som er dybt afhængige af, at forældre fungerer som gode med- og modspillere.

Derfor har et opgaveudvalg arbejdet med de dilemmaer, som forældre og elever oplever, når fællesskabet udfordres og har givet sine anbefalinger til, hvordan skolebestyrelser, pædagogisk personale, forældre og elever kan håndtere dilemmaerne. Dialog, åbenhed og tæt samarbejde mellem skole, forældre og elever er blandt opgaveudvalgets anbefalinger til, hvordan man kan skabe endnu bedre vilkår for det potentiale, som forskellighed udgør for folkeskolen.

Udvalget har udarbejdet en vifte af handlingsmuligheder og lægger bl.a. op til:

  • At de specialpædagogiske kompetencer bruges på tværs af skolerne.

  • At hver enkelt skole udarbejder planer for håndtering af forældres bekymringer i forhold til specialundervisning.

  • At samarbejdet med elevråd og mellem elevråd styrkes.

  • At et fortsat fokus på arbejdet med specialundervisning sikres ved etablering af et advisory board eller lignende.

 

Vedtaget i kommunalbestyrelsen februar 2018, punkt 11 side 17.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar