Gå til hoved indhold

Integration - udskoling, uddannelse, beskæftigelse

Borgere med flygtningebaggrund er erfaringsmæssigt i risiko for at blive marginaliserede i uddannelses- og arbejdslivet.

Om opgaveudvalget

Et opgaveudvalg har givet anbefalinger til helhedsorienterede tiltag indenfor fire temaer med fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse rettet mod de unge.

Op mod hver fjerde borger med flygtningebaggrund er mellem 14 og 18 år, når de ankommer til Gentofte Kommune – og hovedparten af de ankomne flygtninge er under 40 år. Derfor har opgaveudvalget haft fokus på de unge.

Gentofte Kommune ønsker at skabe grobund for, at unge med flygtningebaggrund kan forsørge sig selv og bidrage aktivt til fællesskabet og dermed få en god og stabil hverdag. De tiltag, opgaveudvalget har anbefalet er udviklet med fokus på samarbejde mellem forskellige kommunale instanser, ungdomsuddannelser, frivillige organisationer, foreninger og erhvervsliv i Gentofte.

I 2017 har ti borgere og fem politikere har indkredset væsentlige forhold for, om unge med flygtningebaggrund får fodfæste i skolen, på deres uddannelse og på arbejdsmarkedet. Og på den baggrund afgrænset hvilke temaer, kommunen fremadrettet bør udvikle tiltag indenfor.

Opgaveudvalget har holdt syv møder. Derudover har opgaveudvalget haft to arbejdsgrupper, som hver har mødtes én gang. Arbejdsgrupperne arbejdede med at udvikle forslag til konkrete, operationelle tiltag om ung-til-ung-mentorer og online læringsvideoer om diverse forhold ved det danske samfund.

Derudover har to eksterne eksperter på integrationsområdet, samt en række medarbejdere og ledere fra Gentofte Kommune bidraget til at kvalificere opgaveudvalgets arbejde.

 

Opgaveudvalgets anbefalinger

Opgaveudvalgets anbefalinger består af tiltag indenfor fire temaer 'Kulturforståelse', 'Job og Læring', 'Fritid' og 'Organisering'. Under hvert tema er der desuden eksempler på handlinger, som kan understøtte tiltagene.

 

Vedtaget i kommunalbestyrelsen april 2018, punkt 9 side 15.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar