Gå til hoved indhold

Fremtidens velfærdsløsninger for ældre

Opgaveudvalget skulle levere anbefaling til, hvordan vi fortsat kan tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser - og dermed fastholde et værdigt, trygt og godt liv for ældre i Gentofte.

Om opgaveudvalget

Opgaveudvalget har fokuseret på, hvordan vi sammen kan fastholde ældres sundhed, trivsel og funktionsevne længst muligt gennem forebyggelse og aktivering.

Hjemmet er udgangspunktet for det gode og værdige ældreliv, og den kommunale hjælp skal være der, når der er brug for den.

Opgaveudvalgets anbefaling er en model i tre dimensioner, der peger på mulige bidrag til løsninger.

 • Det hele menneske
 • Vi lykkes sammen
 • De fire elementer:
  - Forebyggelse 
  - Differentiering
  - Teknologi
  - Samfundsløsninger


De fire elementer skal spille sammen. Det er en dynamisk model, hvor elementerne ikke kan stå alene.
I nogle situationer skal alle fire elementer tænkes ind i forhold til den enkelte borger, i andre vil en eller to være vigtigere i forhold til de andre.

Udvalgets anbefalinger blev godkendt i kommunalbestyrelsen den 30. maj 2023.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar