Gå til hoved indhold

Fremtidens transport

Fremtidens transport skal være grøn, nem, sund og sikker. Gentofte Kommune har vedtaget fem pejlemærker, der skal sikre, at vi udvikler fremtidens transport i den rigtige retning.

Om opgaveudvalget

Vi står over for en række presserende samfundsmæssige udfordringer; klimaudfordringen, sundhedsudfordringen og mobilitetsudfordringen i form af stadig stigende trængsel. Vi er i disse år samtidig vidne til en betydelig teknologisk udvikling - også indenfor transportområdet. Fremtidens transport byder blandt andet på en mangfoldighed af nye elektriske køretøjer, selvkørende biler, stigende deleøkonomi og nye smarte services til planlægning og køb af transport.

Gentofte Kommune har besluttet fem pejlemærker, der sikrer, at vi udnytte potentialet i den teknologiske udvikling og imødegår fremtidens største udfordringer og behov. Pejlemærkerne er:

  • Styrk cyklisme
  • Frem elbilisme
  • Skab sammenhæng
  • Understøt deling
  • Udnyt automatisering

Pejlemærkerne understøttes af de tre principper ’Bryd vanen’, Test potentialet’ og ’Indgå samarbejder/partnerskaber’, der skal få os effektivt i mål med at forfølge pejlemærkerne og skabe en grøn, nem, sund og sikker fremtid. Det betyder, at pejlemærkerne implementeres ved løbende at teste potentialet i konkrete løsninger fx adfærdsregulerende løsninger i tæt samarbejde med relevante samarbejdsparter på transportområdet fx andre myndigheder, leverandører af offentlige og private transportløsninger, lokale virksomheder, institutioner og borgere.

Pejlemærkerne er samskabt af politikere og borgere i opgaveudvalget Fremtidens Transport, hvor også eksterne eksperter, råd og andre interessenter har været inddraget. Opgaveudvalget har arbejdet fra juni 2019 til februar 2020, og afleverede sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen den 25. maj 2020. Anbefalingerne blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2020.

 

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen juni 2020, punkt 7, side 12

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar