Gå til hoved indhold

FN's verdensmål i Gentofte

Hvordan skal vi i Gentofte fremover skal arbejde med FN’s verdensmål?. De globale verdensmål skal omsættes til lokal handling, og vi skal løfte dem sammen igennem både små og store initiativer.

Om opgaveudvalget

Opgaveudvalget har lagt vægt på, at vi i Gentofte skal arbejde for bæredygtig udvikling overalt omkring os og bruge verdensmålene som løftestang til nye partnerskaber, samarbejder og initiativer. Vi kan ikke løse alle komplekse udfordringer alene, hverken globalt eller på lokalt plan, men i fællesskab kan vi udbrede viden og skabe resultater og nye løsninger.

Vi har som kommune, virksomheder, borgere, foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner alle vigtige – og forskellige – roller at spille i arbejdet for at indfri FN’s verdensmål. Sammen kan vi bringe verdensmålene i øjenhøjde, skabe momentum og fællesskab og forankre verdensmålsindsatsen konkret og lokalt i Gentofte på tværs af sektorer.

 

Fire fokusområder

Opgaveudvalget FN’s verdensmål i Gentofte har kigget på tværs af verdensmålenes 169 delmål og herudfra formet fire fokusområder, som sætter retning for den lokale verdensmålsindsats og gør det tydeligt, hvor vi i Gentofte særligt kan rykke noget. De fire fokusområder gælder hele lokalsamfundet – kommune, borgere, foreninger, virksomheder, kultur- og uddannelsesinstitutioner – og alle kan være med til at gøre en forskel.

De fire fokusområder er:

  • Vi lever klimaansvarligt
  • Vi gør byen grønnere og sundere
  • Vi skaber rum for gode liv for alle
  • Vi lærer og deler viden.

 

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar