Gå til hoved indhold

En times motion dagligt

Vi skal alle bevæge os mere, hver dag, hele livet og det er lysten, der skal drive værket. Vi har alle et ansvar for at være opmærksomme på, at fysisk aktivitet er en fast del af vores hverdag.

Om opgaveudvalget

I opgaveudvalget har vi arbejdet med motion, bevægelse, motivation og livsstilsvalg. Som verden er indrettet i dag, skal de fleste af os tage et aktivt valg, hvis vi skal bevæge os nok til, at vores krop er stærk hele livet i gennem. Motion handler ikke kun om fysisk velbefindende, det er også en væsentlig faktor for mental sundhed og trivsel, og det skal prioriteres hver dag.

Gentofte Kommunes vil fremover arbejde med at skabe gode rammer for bevægelse for alle, og opgaveudvalget har formuleret tre pejlemærker og tre principper.

Pejlemærkerne sætter fokus på, hvad vi kan gøre for at skabe mere bevægelse

Principperne fortæller os, hvordan vi metodisk kan arbejde med pejlemærkerne.

Pejlemærkerne er:

  • Bevæg Dig - Hver dag

  • Bevæg Dig - Med andre

  • Bevæg Dig - I byen

Principperne er:

  • Find lysten

  • Gør det enkelt

  • Søg samarbejdet

Arbejdet med at realisere visionen om en times motion om dagen vil fremadrettet ske i samarbejde med og flere opgaveområde, herunder Idræt og Fritid, Social og Sundhed, Handicap, Unge, Skole, Dagtilbud og Integration. Gentofte Kommune er visionskommune under DIF og DGIs Bevæg Dig For Livet satsning, og arbejdet med En times Motion hænger godt sammen med Bevæg Dig For Livet.

Visionen skal i høj grad realiseres med alle borgere i Gentofte Kommune og i de netværk og fællesskaber, vi indgår i. Vil du vide mere, eller har du ideer til at skabe mere bevægelse i Gentofte Kommune, så er du altid velkommen til at kontakte Fritid på Fritid@gentofte.dk

Læs anbefalingerne BEVÆG DIG – En times motion om dagen. Du kan også læse idékataloget med forslag til konkrete initiativer, og blive inspireret af vidensopsamling og værktøjskatalog.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar