Gå til hoved indhold

Detailhandel i Gentofte

En nye detailhandelsstrategi, som er udarbejdet af et opgaveudvalg. Strategien anviser, hvordan detailhandelen i kommunen kan udvikles med de seks bydelscentre som foretrukne handels- og mødesteder.

Om opgaveudvalget

Der sker i disse år markante forandringer inden for detailhandel, som også har betydning for detailhandelen i Gentofte. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte opgaveudvalget Detailhandel i Gentofte for at få udarbejdet en strategi, der kan sikre og udvikle detailhandelen i Gentofte.

Opgaveudvalget har fra oktober 2017 til juni 2018 afholdt møder, temamøder og en fyraftenskonference. Her har udvalget og inviterede gæster drøftet detailhandelens udfordringer og muligheder i Danmark generelt og specifikt i Gentofte ud fra aktuelle oplæg.

 

Kommunalbestyrelsen vedtog strategien Detailhandel i Gentofte den 24. september 2018.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar