Gå til hoved indhold

Byens Hus - vi skaber sammen

Ramme om fællesskaber og borgernes initiativer og virkelyst. Opgaveudvalget har konkretiseret visionerne for huset i anbefalinger til organisering, principper for drift og brug samt en økonomisk model

Om opgaveudvalget

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2020 opgaveudvalgets anbefalinger om, at Byens Hus - vi skaber sammen skal drives af borgere og kommune i fællesskab. Alle, der ønsker at bruge Byens Hus, inviteres til at være med til at stifte en ny forening, der skal udvikle huset.

Opgaveudvalget har anbefalet følgende principper for daglig drift og brug:

  • Her er rum til kernebrugere, faste brugere og ad hoc-brugere
  • Her er forskellige vilkår for forskellige rum
  • I Byens Hus, vi skaber sammen, skaber vi sammen
  • Her praktiseres frivillighed og fællesskab
  • Fælles brug betyder fælles ansvar

Baggrund

Kommunalbestyrelsen traf den 18. juni 2018 beslutning om at udvikle ejendommen Hellerupvej 22-26 til et nutidigt og moderne sted – kaldet Byens Hus - vi skaber sammen. I oktober samme år besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle oprettes et opgaveudvalg til at løfte opgaven med at udvikle et forslag til en fremtidig organisering af og rammer.

Kommunalbestyrelsen formulerede følgende visioner for huset:

  • Byens Hus skal danne rammen om fællesskaber og gode oplevelser: Her mødes mennesker om fælles interesser på tværs af samfundslag, alder, kultur og religion
  • Byens Hus skal understøtte borgernes initiativer og virkelyst: Læring og formidling er i fokus til gavn for
    kommunens borgere i alle aldersgrupper
  • I Byens Hus tør vi gøre tingene på nye måder: Her skabes og udvikles fællesskaber på tværs af traditionelle skel mellem foreninger, private aktører, borgere, frivillige og kommune

Opgaveudvalget Byens Hus - vi skaber sammen arbejdede fra april 2019 til januar 2020.

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar