Gå til hoved indhold

Arkitektur i Gentofte

Politikken sætter rammerne for, hvordan de eksisterende arkitektoniske kvaliteter og helheder bevares samtidig med, at der gives plads til udvikling og individuelle behov.

Om opgaveudvalget

”Arkitektur i Gentofte” er udarbejdet af et opgaveudvalg. Politikken sætter rammerne for, hvordan de eksisterende arkitektoniske kvaliteter og helheder bevares samtidig med, at der gives plads til udvikling og individuelle behov.

Et opgaveudvalg bestående af 10 borgere og 5 politikere har udarbejdet forslag til ny arkitekturpolitik.

Der opleves i disse år løbende ændringer i bybilledet; ældre bygninger ombygges eller rives ned med henblik på nybyggeri, der sker en ændret brug af byens rum, og grønne hække erstattes af faste hegn og mure, der gradvist svækker oplevelsen af ”den grønne kommune”. På den baggrund besluttede Kommunalbestyrelsen at nedsætte opgaveudvalget Arkitektur i Gentofte for at få udarbejdet en politik, der kan fremme forståelsen for og dialogen om arkitektonisk kvalitet i Gentofte.

Den nye arkitekturpolitik sætter i spændingsfeltet mellem helheden og det private, og spændingsfeltet mellem bevaring og udvikling - rammen for de løbende forandringer af bygninger, by- og landskabsrum og grønne anlæg i Gentofte Kommune.

Kommunalbestyrelsen vedtog politikken Arkitektur i Gentofte d. 29. oktober 2018.

Opgaveudvalget har fra september 2017 til september 2018 afholdt møder, temamøder og workshops. Her har udvalget og inviterede gæster drøftet, hvordan arkitektur fremmer livskvalitet, hvordan den formidles, og hvordan vi skaber den sammen.

 

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen oktober 2018, punkt 6, side 10  

Vil du vide mere?

Spørgsmål og svar