Specialundervisning på skoleområdet

Alle børn og unge skal opleve glæden ved at deltage i mangfoldige fællesskaber. Med styrkede fællesskaber skal folkeskolen så vidt muligt forblive rammen om børn og unges hverdagsliv – også for børn og unge med særlige behov.

Et opgaveudvalg har sat spot på de dilemmaer, der kan udfordre fællesskaberne i skolen, som så vidt muligt forblive rammen om børn og unges hverdagsliv, og om udviklingen af børne- og ungemiljøer med fokus på læring, trivsel, nærhed og deltagelsesmuligheder.

Det forudsætter, at vi bliver endnu bedre til at fordre, skabe og nære de succesfulde fællesskaber i folkeskolen, som er dybt afhængige af, at forældre fungerer som gode med- og modspillere.

Derfor har et opgaveudvalg arbejdet med de dilemmaer, som forældre og elever oplever, når fællesskabet udfordres og har givet sine anbefalinger til, hvordan skolebestyrelser, pædagogisk personale, forældre og elever kan håndtere dilemmaerne. Dialog, åbenhed og tæt samarbejde mellem skole, forældre og elever er blandt opgaveudvalgets anbefalinger til, hvordan man kan skabe endnu bedre vilkår for det potentiale, som forskellighed udgør for folkeskolen.

Udvalget har udarbejdet en vifte af handlingsmuligheder og lægger bl.a. op til:

 • At de specialpædagogiske kompetencer bruges på tværs af skolerne
 • At hver enkelt skole udarbejder planer for håndtering af forældres bekymringer i forhold til specialundervisning
 • At samarbejdet med elevråd og mellem elevråd styrkes
 • At et fortsat fokus på arbejdet med specialundervisning sikres ved etablering af et advisory board eller lignende.

Læs mere om de dilemmaer, som opgaveudvalget har identificeret samt anbefalingerne til håndtering af dilemmaerne i den samlede afrapportering fra opgaveudvalget for Specialundervisning og læs en fyldestgørende beskrivelse af alle anbefalingerne i Handlingskataloget - Specialundervisning.

Her på siden kan du følge med i realiseringen af de mange spændende anbefalinger. I februar 2018 fortalte medlemmer af opgaveudvalget om deres arbejde i Gentofte LigeNu:

Læs artiklen om opgaveudvalget i Gentofte Lige Nu, februar 2018 (side 4, "Fællesskaber med plads til forskellighed") - Z-Mags version

Læs artiklen om opgaveudvalget i Gentofte Lige Nu, februar 2018 (side 4, "Fællesskaber med plads til forskellighed") - PDF 

Hvem var med i opgaveudvalget

Opgaveudvalget var sammensat af 10 borgere og 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Borgere:


 • Lisbeth Alcover Chulvi
 • Brianne Bay Johansen
 • Anette Norling
 • Christine Raarup
 • Morten Damgaard
 • Diana James Wulff
 • Marcus Authapol Overgaard Poulsen
 • Jonas Pøhl Jensen
 • Tea Mogensen
 • Vibeke Henningsen

Politikere:


 • Ulrik Borch Ankjær (formand)
 • Michael Fenger (næstformand)
 • Bente Frimodt-Møller
 • Karen Riis Kjølbye
 • Irene Lütken

 

Opgaveudvalgets opgave

Baggrunden for opgaveudvalget og dets arbejde er uddybet i kommissoriet.

Læs kommissorium til opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet (pdf)

Dagsordener og referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Opgaveudvalget for Specialundervisnings anbefalinger (punkt 11, side 17) 

Læs dagsordener og referater fra møder i opgaveudvalget for Specialundervisning på skoleområdet

Kontakt og information 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Louise Brønholm på mail: lobr@gentofte.dk eller på telefon 20 49 60 69.

Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se medlemmer af Kommunalbestyrelsen

Ansvarlig for siden:

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39984500,