Integration af flygtninge

Opgaveudvalget har formuleret et fælles mål for succesfuld modtagelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte og identificeret relevante indsatser.

Opgaveudvalget ’Integration af flygtninge’ har haft til opgave at formulere et fælles mål for succesfuld modtagelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Opgaveudvalget har også arbejdet med at identificere relevante indsatser, der kan bidrage positivt til integrationsindsatsen af de nye borgere i kommunen. Opgaveudvalget ’Integration af flygtninge’ havde første møde i september 2015 og opgaveudvalgets arbejde blev afsluttet i juni 2016.

Udvalgets anbefaling

Opgaveudvalget har netop fået vedtaget sin anbefaling af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ved et møde den 8. august 2016.

Læs opgaveudvalgets anbefalinger til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Læs beslutningsreferat fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets vedtagelse af opgaveudvalgets anbefalinger Gå til punkt 1, side 3. 

Anbefalingen blev behandlet og vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016.

Kommissorium

Opgaveudvalgets arbejde er nærmere beskrevet i et kommissorium, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen på dets møde den 31. august 2015.

Hent kommissorium for opgaveudvalget for Integration af flygtninge

Hvem sad i opgaveudvalget

Opgaveudvalget bestod af 10 borgere og fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen.

Kommunalpolitikere:

 • Søren B. Heisel (formand)
 • Bente Frimodt-Møller (næstformand)
 • Jesper Kamp Nielsen
 • Anne Hjorth
 • Jeanne Toxværd.

Borgere:

 • Ayesha Khawajazada
 • Isak Isaksen
 • Malene Brandt
 • Lisbeth Parm
 • René Van Laer
 • Mads Kristensen
 • Christian Buhl-Jørgensen
 • Gitte Haslebo
 • August Holck Olrik
 • Helle Dyrby Høy.

 

Referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af opgaveudvalgets anbefalinger (punkt 4, side 8)

Læs dagsordener og referater fra opgaveudvalget Integrations af flygtninge

Kontaktperson

Ida Juhler, Social & Sundhed, iju@gentofte.dk, 39986050