Digitalisering og teknologi

Hvordan forandrer internet of things, kunstig intelligens, augmented reality eller big data vores hverdag? Opgaveudvalg for digitalisering og teknologi har sat retning for Gentofte Kommunes digitale indsats.

Gentofte Kommune ønsker at udnytte potentialet i den teknologiske udvikling til at skabe nye og bedre løsninger til gavn for kommunens borgere og virksomheder. Derfor blev opgaveudvalg for digitalisering og teknologi nedsat.

I de kommende år vil vi se endnu flere og større forandringer. Kunstig intelligens, maskinlæring, big data, augmentet reality og internet of things er blot nogle af de tendenser, der skaber nye muligheder for at løse de kommunale kerneopgaver på.

Selv om Gentofte Kommune i mange år har arbejdet med digitalisering, er der et stort, uudnyttet og hastigt voksende potentiale for at skabe digital værdi sammen med borgere og virksomheder, og samtidigt håndtere det stigende pres på velfærd og økonomi.

Med ønsket om at udnytte det teknologiske potentiale har opgaveudvalget for digitalisering og teknologi udarbejdet forslag til 3 pejlemærker for kommunens arbejde med digitalisering. Pejlemærkerne skal vise, hvilket potentiale kommunen sammen med borgere og virksomheder skal søge at realisere i de kommende år på en række udvalgte områder. Pejlemærkerne indgår sammen med fire principper i en politisk model for digitalisering, innovation og samskabelse (DIS-modellen). Modellen sikrer, at digitalisering forankres og integreres i den politiske ledelse.

Politisk model med digitale elementer (DIS-modellen) 

Læs kommissorium for opgaveudvalg for digitalisering og teknologi.

Se digitaliseringsplan for Gentofte Kommune 

Hvem var med i opgaveudvalget?

Opgaveudvalget blev nedsat af Kommunalbestyrelsen. Opgaveudvalget bestod af 10 borgere og 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen.

Politikere:

 • Michael Fenger (formand)
 • Andreas Weidinger (næstformand)
 • Katarina Ammitzbøll
 • Anne Hjorth
 • Brigitta Rick

Borgere:


 • Brian Mühldorff
 • Anders Bonde
 • Stephan Stephensen
 • Peter Klug Wiwel
 • Thomas Hildebrandt
 • Karina Holmegaard
 • Lasse Kristiansen
 • Camilla Nymann
 • Mogens Olesen
 • Felix Dyrhauge Buch

 

Dagsordener og referater

Læs beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Opgaveudvalget for Digitalisering og Teknologis anbefalinger (pkt. 17, s. 33)

Læs dagsordener og referater fra Opgaveudvalget for Digitalisering og Teknologi i Gentofte Kommune

Mere information og kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte tovholder på opgaveudvalget, Mathilde Henneberg, på mail: kmah@gentofte.dk eller på telefon 21 34 75 57.