Byens rum – rammer om fællesskaber

Opgaveudvalget ”Byens rum – rammer om fællesskaber” skal levere inspiration og forslag til, hvordan eksisterende og nye rum i byen skal indrettes, for at de også i fremtiden kan fungere som rammer om fællesskaber og gode oplevelser for alle.

Gentofte Kommune ønsker at udvikle byens rum som rammer om fællesskaber og gode oplevelser. Byens rum er både uderum og rum i bygninger, der er egnede til sådanne formål. Der skal være steder, der understøtter borgerinitiativer og virkelyst, hvor vi er sammen og også tør gøre tingene på nye måder på tværs af generationer og livsformer. Og der skal være steder, hvor vi kan finde ro.

Måden vi ønsker at bruge byens rum på er ændret gennem de senere år. Vi sidder mere ude på cafeer, bruger gadestrøg og de grønne områder i større omfang. Flere og flere er aktive på pladser, i parker og i lokaler, der tages i brug til ny anvendelse.

Med opgaveudvalget ønsker Kommunalbestyrelsen på baggrund af en øget viden om borgernes ønsker og behov i forhold til brugen af byens rum at få inspiration og forslag til, hvordan eksisterende og nye rum i byen skal indrettes, for at de kan fungere som rammer om fællesskaber og gode oplevelser for alle. Opgaveudvalgets arbejde skal understøtte, at byens rum løbende imødekommer borgernes ønsker og behov i forhold til såvel aktiviteter og fællesskab som fordybelse og ro.

 De konkrete opgaver, som opgaveudvalget skal løse kan du læse mere om i kommissoriet for ” Byens rum – rammer om fællesskaber”

Hvad er et opgaveudvalg?

Et opgaveudvalg er et midlertidigt udvalg, hvor lokalpolitikere og borgere arbejder sammen om en bestemt opgave. Opgaveudvalget ” Byens rum – rammer om fællesskaber” består af fem politikere og ti borgere.  

Læs mere om opgaveudvalg i Gentofte Kommune her

Hvem er med i opgaveudvalget?

Se liste over deltagerne i opgaveudvalget Byens rum – rammer for fællesskaber 

Dagsordener og referater

Læs dagsordener og referater for opgaveudvalget Byens rum – rammer for fællesskaber

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte facilitator Jakob Zabel mail: jcza@gentofte.dk eller på telefon 30 59 23 01

 
Læs om politisk arbejdsform i Gentofte Kommune

Se Kommunalbestyrelsens medlemmer