Socialpædagogisk støtte - et godt liv i egen bolig

Har du et handicap, en psykisk sygdom eller andre sociale problemer og har du brug for støtte for at få hverdagen til at fungere. En støtteperson kan hjælpe dig på vej.

Socialpædagogisk støtte er støtte og vejledning i opgaver, du ikke selv er i stand til at klare på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

En støttepersonen kan typisk vejlede og hjælpe dig med:

  • at udnytte dine evner bedst muligt
  • at være sammen med andre og snakke med andre
  • at styre din økonomi
  • at løse eventuelle konflikter
  • at kunne sørge for personlig pleje og omsorg
  • at klæde dig på eller spise
  • læsning af post eller lægebesøg
  • at rydde op, gøre rent, vaske tøj og planlægge indkøb

Formålet med en støtteperson er at udvikle dine personlige færdigheder og få en mere selvstændig tilværelse med større livsglæde og en mere aktiv livsudfoldelse. Den socialpædagogiske støtte gives som hjælp til selvhjælp, både på det praktiske og personlige plan.

Hvor kan jeg få mere information om socialpædagogisk støtte?

Har du et handicap, og bor du i egen bolig, så tilbyder Center for Netværk socialpædagogisk støtte i gruppeforløb. Hvis du ikke kan deltage i gruppeforløb, kan der bevilges individuel vejledning. Læs mere på Center for Netværks hjemmeside.

Har du en psykisk sygdom eller har du omfattende sociale problemer, er det Socialpsykiatrisk Center der står for at give bostøtte - enten i eget hjem eller som gruppeforløb. Læs mere på Socialpsykiatrisk Centers hjemmeside. 

Ønsker du at ansøge om socialpædagogisk støtte skal du kontakte Social og Handicap Myndighed tlf.: 3998 0000.

Du kan også henvende dig direkte til enten Socialpsykiatrisk Center eller Center for Netværk. På baggrund af en individuel vurdering af dit behov, besluttes det, om du er berettiget til at få støtte. Bevilling af støtten gives til et bestemt praktisk formål og i en fastlagt tidsperiode. Principielt kan der ydes støtte i dag- og aftentimer alle dage hele året. Din sagsbehandler vil vurdere i hvilket omfang, din støtte skal gives, hvis du er berettiget til støtte. Du kan forvente at få svar på din ansøgning om socialpædagogisk støtte indenfor 30 arbejdsdage.

Lovgrundlag

Du kan læse lovgrundlaget for socialpædagogisk støtte i Servicelovens § 85, kapitel 16.

Økonomi

Støttepersonen er gratis for dig og bliver givet uanset boform.