Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Gentofte)

UU-Gentofte er et vejledningscenter for unge fra 7. - 10. klasse og for unge mellem 15 og 25 år der har forladt grundskolen.

UU-Gentofte

UU-Gentofte vejleder grundskoleelever fra 7. til 10. klasse på både folke- og privatskoler beliggende i Gentofte Kommune, og unge mellem 15 og 25 år med bopæl i Gentofte Kommune som endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse.

Hvor og hvordan foregår vejledningen?

Alle unge i Gentofte Kommune får tilbudt individuel vejledning, men UU-Gentofte har særligt fokus på at vejlede de elever og unge, der har udfordringer med at påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.

For unge i grundskolen foregår vejledningen som regel på elevens skole. Vejledningen kan både foregå individuelt og som kollektive aktiviteter i klassen - evt. sammen med forældrene.

Unge, der har forladt grundskolen, kan få vejledning på Hartmannsvej 22, 2900 Hellerup - men vejledningen foregår også ofte andre steder, alt efter behov og ønsker.

Vi vejleder både til ordinære ungdomsuddannelser, til den forberedende grunduddannelse (FGU) og til ungdomsuddannelser for unge med særlige behov (STU).

UU-Gentoftes vejledere sætter altid den unge i første række, og deltager og hjælper, hvor der er behov, så længe sigtet er uddannelse.

Som en del af den sammenhængende kommunale ungeindsats, samarbejder vi tæt med andre kommunale enheder, der beskæftiger sig med elever og unge.

Kontakt:

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte leder af UU-Gentofte, Mads Aafeldt, tlf. : 5139 3200, e-mail: maaf@gentofte.dk

2900 Hellerup.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Statens Uddannelsesstøtte er den økonomiske hjælp, den danske stat giver unge over 18, der tager en uddannelse.

På hjemmesiden for Statens Uddannelsesstøtte kan du få vejledning om reglerne og du kan se hvad du skal gøre i forskellige situationer og du kan søge om SU.

Unges uddannelsesvalg

Læs mere om unges valg af uddannelse efter 9. og 10. klasse ved at åbne notatet ”Gentofte Kommunes måltal for EUD og gymnasiale uddannelser”.

Notatet ”Søgemønster til ungdomsuddannelser 2020, Gentofte Kommune” giver en mere uddybende beskrivelse af de unges søgemønster.