Søskendetilskud

Hvis du har flere børn i dagtilbud, får du søskendetilskud.

Du får automatisk søskendetilskud, hvis dine børn er i dagtilbud og er

  • biologiske søskende
  • adoptivsøskende
  • sammenbragte børn med ophold på samme adresse.

Børn af ikke-samlevende forældre med fælles forældremyndighed, som bor lige meget hos begge forældre, tæller med som søskende hos den af forældrene, hvor de er tilmeldt folkeregistret.

Søskendetilbud betyder, at du betaler fuld pris for den dyreste plads og får herefter 50% i søskendetilskud på de øvrige pladser. Vi yder ikke søskendetilskud for børn i junior- og ungdomsklubber.