Privatinstitutioner

Som et alternativ til kommunens dagtilbud, kan dit barn blive passet i en daginstitution, der drives som privatinstitution.

Optagelse i privatinstitution

Du søger optagelse direkte til privatinstitutionen og betaler for pasning til privatinstitutionen. Privatinstitutionen skal leve op til de samme krav, som kommunale og selvejende daginstitutioner. Privatinstitutionens overskud går til ejeren. Kommunen betaler tilskud til privatinstitutionen og fører tilsyn med den.

Oversigt over privatinstitutioner i Gentofte Kommune.

Nedenfor er anført daginstitutioner, der drives som privatinstitution, og som er godkendt jf. lov om dagtilbud m.m. § 19 stk. 5 af Gentofte Kommune.
Ansøgning om optagelse i privatinstitutioner skal ske ved henvendelse til privatinstitutionen.

Modtager vuggestuebørn:
Vidar Skolens vuggestue Solspiren
Brogårdsvej 65
2920  Charlottenlund
Vidarskolens vuggestue

Modtager børnehavebørn:
Vidar Skolens børnehave Regnbuen
Brogårdsvej 61
2920  Charlottenlund
Vidarskolens børnehave

Modtager vuggestuebørn og børnehavebørn:
Stepping Stones
Bernstorffsvej 230
2920  Charlottenlund
Stepping Stones

Modtager vuggestuebørn og børnehavebørn:
Tinytots International Daycare and Preschool
Bernstorffsvej 75
2920 Charlottenlund
www.tinytots.dk

Modtager børnehavebørn:
Kong Chr. IX og Dr. Louises Asyl
Ordruphøjvej 7
2920  Charlottenlund
www.ordrupasyl.dk

Ansvarlig for siden:

Dagtilbud
Bernstorffsvej 161, 2920 Charlottenlund, 39985000,